Lễ Hộp Minh Hạnh 920

2,880,000 VNĐ

Mã SP: CMĐ- 920

1 Trung Thu Cầu Vồng 2 Trứng Yến Sào Táo Đỏ 187g (Phun Vàng)

1 Trung Thu Cầu Vồng 2 Trứng Bào Ngư Gà Hầm Hạt Sen 187g (Phun Vàng)
 
1 Trung Thu Cầu Vồng Sữa Dừa Mứt Cam 187g (Phun Vàng)
 
1 Trung Thu Cầu Vồng Maca Damia Xoài 187g (Phun Vàng)
 
1 Hộp Trà Ôlong 50g