Lễ hộp hảo hạng 201(Nhân Viên)

270,000 VNĐ

Mã SP: CMĐ – 201

3 Bánh Tô 48g

1 Vỉ Bánh Hồng Kông Nhỏ

1 Vỉ Bánh Quý Phi Phù Dung