Lễ Hộp Đặc Biệt – 303

384,000 VNĐ

Mã SP: CMĐ – 303

1 Vỉ Bánh Kim Sa

1 Vỉ Bánh Thỏ Con Như Ý

1 Vỉ Bánh Quý Phi Phù Dung

1 Vỉ Bánh Hồng Kông Nhỏ