Lễ Hộp Đặc Biệt – 302

366,000 VNĐ

Mã SP: CMĐ – 302

3 Bánh Tô 48g

1 Vỉ Bánh Quý Phi Phù Dung

1 Vỉ Bánh Trăng Tròn Xoáy

1 Vỉ Bánh Hồng Kông Nhỏ