Lễ Hộp Cao Cấp – 603

504,000 VNĐ

Mã SP: CMĐ – 603

2 Bánh Phú Quý Hợi Con 180g (1 Nhân Mặn, 1 Nhân Ngọt)

1 Vỉ Bánh Trăng Tròn Xoáy

1 Vỉ Bánh Hồng Kông Nhỏ

3 Bánh Tô 48g