Hiển thị 1–24 của 66 kết quả

Bánh Trung Thu Brodard 2018 – Combo Hoàng Gia

Mã SP: CMB – 202

Thông tin chi tiết:

STT TÊN BÁNH MÃ BÁNH TRỌNG LƯỢNG SỐ LƯỢNG GIÁ
1 Thập cẩm Gà quay Yến sào 4 trứng 1D 400gr 1 2,600,000
2 Bánh trung thu Thập cẩm Gà quay Vi cá 1/2 trứng 100gr 2B1 100gr 1
3 Bánh trung thu Thập cẩm Gà quay Vi cá Bào ngư 1/2 trứng 100gr 4B1 100gr 1
4 Bánh trung thu Mè đen 1/2 trứng 100gr 15B1 100gr 1
5 Bánh trung thu Tiramisu 100gr 18B1 100gr  
6 Trà ÔLong 50gr   50gr 2
2,600,000 VNĐ

Bánh Trung Thu Brodard 2018 – Combo Lộc Phát 1

Mã SP: CMB – 203

Thông tin chi tiết:

STT TÊN BÁNH MÃ BÁNH TRỌNG LƯỢNG SỐ LƯỢNG ĐƠN GIÁ
1 Thập cẩm 2 trứng 3A 250gr 1 166,000
2 Thập cẩm gà quay 2 trứng 8A 250gr 1 179,000
3 Khoai môn hạt dưa 2 trứng 11A 250gr 1 158,000
4 Tiramisu (không trứng) 18A 250gr 1 190,000
5 Tiramisu Trà xanh (không trứng) 22A 250gr 1 190,000
6 Đậu xanh chay 12A 250gr 1 113,000
995,000 VNĐ

Bánh Trung Thu Brodard 2018 – Combo Lộc Phát 2

Mã SP: CMB – 205

Thông tin chi tiết:

STT TÊN BÁNH MÃ BÁNH TRỌNG LƯỢNG SỐ LƯỢNG ĐƠN GIÁ
1 Thập cẩm gà quay vi cá  2 trứng 2A 250gr 1 218,000
2 Thập cẩm gà quay 2 trứng 8A 250gr 1 179,000
3 Hạt sen Lá dứa 2 trứng 5A 250gr 1 156,000
4 Đậu xanh sầu riêng 2 trứng 9A 250gr 1 142,000
5 Mè đen 2 trứng 15A 250gr 1 147,000
6 Khoai môn chay 24A 250gr 1 154,000
995,000 VNĐ

Bánh Trung Thu Brodard 2018 – Combo Lộc Phát 3

Mã SP: CMB – 206

Thông tin chi tiết:

STT TÊN BÁNH MÃ BÁNH TRỌNG LƯỢNG SỐ LƯỢNG ĐƠN GIÁ
1 Thập cẩm gà quay vi cá  2 trứng 2A 250gr 1 218,000
2 Thập cẩm gà quay 2 trứng 8A 250gr 1 179,000
3 Hạt sen Lá dứa 2 trứng 5A 250gr 1 156,000
4 Đậu xanh 2 trứng 7A 250gr 1 135,000
5 Tiramisu (không trứng) 18A 250gr 1 190,000
6 Đậu đỏ chay 14A 250gr 1 120,000
995,000 VNĐ

Bánh Trung Thu Brodard 2018 – Combo Lộc Phát 4

Mã SP: CMB – 208

Thông tin chi tiết:

STT TÊN BÁNH MÃ BÁNH TRỌNG LƯỢNG SỐ LƯỢNG ĐƠN GIÁ
1 Thập cẩm gà quay vi cá  2 trứng 2A 250gr 1 218,000
2 Thập cẩm 2 trứng 3A 250gr 1 166,000
3 Mè đen 2 trứng 15A 250gr 1 147,000
4 Khoai môn hạt dưa 2 trứng 11A 250gr 1 158,000
5 Tiramisu (không trứng) 18A 250gr 1 190,000
6 Đậu đỏ chay 14A 250gr 1 120,000
995,000 VNĐ

Bánh Trung Thu Brodard 2018 – Combo Ngọc Trai

Mã SP: CMB-204

Thông tin chi tiết:

STT TÊN BÁNH MÃ BÁNH TRỌNG LƯỢNG SỐ LƯỢNG ĐƠN GIÁ
1 Bánh trung thu Thập cẩm Gà quay Vi cá 1/2 trứng 100gr 2B1 100gr 1 1,600,000
2 Bánh trung thu Thập cẩm Gà quay Vi cá Bào ngư 1/2 trứng 100gr 4B1 100gr 1
3 Bánh trung thu Thập cẩm Gà quay Yến sào 1/2 trứng 100gr 6B1 100gr 1
4 Bánh trung thu Hạt sen Lá dứa 1/2 trứng 100gr 5B1 100gr 1
5 Bánh trung thu Mè đen 1/2 trứng 100gr 15B1 100gr 1
6 Bánh trung thu Tiramisu 100gr 18B1 100gr 1
7 Trà ÔLong 50gr   50gr 2
1,600,000 VNĐ

Bánh Trung Thu Brodard 2018 – Combo Tài Lộc 1

Mã SP: CMB – 201

Thông tin chi tiết:

STT TÊN BÁNH MÃ BÁNH TRỌNG LƯỢNG SỐ LƯỢNG ĐƠN GIÁ
1 Thập cẩm 2 trứng 3A 250gr 1 166,000
2 Thập cẩm gà quay 2 trứng 8A 250gr 1 179,000
3 Đậu xanh 2 trứng 7A 250gr 1 135,000
4 Hạt sen chay 13A 250gr 1 133,000
610,000 VNĐ

Bánh Trung Thu Brodard 2018 – Combo Tài Lộc 3

Mã SP: CMB – 207

Thông tin chi tiết:

STT TÊN BÁNH MÃ BÁNH TRỌNG LƯỢNG SỐ LƯỢNG ĐƠN GIÁ
1 Thập cẩm 2 trứng 3A 250gr 1 166,000
2 Thập cẩm gà quay 2 trứng 8A 250gr 1 179,000
3 Khoai môn hạt dưa 2 trứng 11A 250gr 1 158,000
4 Hạt sen Trà Xanh 2 trứng 16A 250gr 1 159,000
660,000 VNĐ

Bánh Trung Thu Brodard 2018 – Combo Tài Lộc 4

Mã SP: CMB – 209

Thông tin chi tiết:

STT TÊN BÁNH MÃ BÁNH TRỌNG LƯỢNG SỐ LƯỢNG ĐƠN GIÁ
1 Thập cẩm gà quay vi cá  2 trứng 2A 250gr 1 218,000
2 Thập cẩm gà quay 2 trứng 8A 250gr 1 179,000
3 Đậu xanh 2 trứng 7A 250gr 1 135,000
4 Tiramisu Trà xanh (không trứng) 22A 250gr 1 190,000
720,000 VNĐ

Bánh Trung Thu Brodard 2018 – Combo Tài Lộc 5

Mã SP: CMB – 210

Thông tin chi tiết:

STT TÊN BÁNH MÃ BÁNH TRỌNG LƯỢNG SỐ LƯỢNG ĐƠN GIÁ
1 Thập cẩm gà quay vi cá  2 trứng 2A 250gr 1 218,000
2 Thập cẩm gà quay 2 trứng 8A 250gr 1 179,000
3 Hạt sen Trà Xanh 2 trứng 16A 250gr 1 159,000
4 Tiramisu (không trứng) 18A 250gr 1 190,000
745,000 VNĐ

Combo Bánh Trung Thu Givral Cao Cấp 2018

Mã SP: CMG – 100

Thông tin chi tiết:

STT TÊN BÁNH MÃ BÁNH TRỌNG LƯỢNG SỐ LƯỢNG ĐƠN GIÁ
1 Thập Cẩm Gà Quay Vi Cá Yến Sào XX 300gr 1 342,000
2 Thập Cẩm Gà Quay Vi Cá Tỏi Đen T02 250gr 1 355,000
3 Trà Xanh X4 300gr 1 167,000
4 Đậu Xanh Tỏi Đen T07 250gr 1 226,000
5 Hộp Cao Cấp Givral HCC   1 250,000
1,340,000 VNĐ

Combo Bánh Trung Thu Givral Hộp 9 Bánh 2018

Mã SP: CMG-101

Thông tin chi tiết:

STT TÊN BÁNH MÃ BÁNH TRỌNG LƯỢNG SỐ LƯỢNG ĐƠN GIÁ
1 Thập Cẩm Gà Quay Vi Cá 2D 150gr 1 170,000
2 Thập Cẩm 3D 150gr 1 111,000
3 Thập Cẩm Ngũ Nhân 17D 150gr 1 167,000
4 Hạt Sen 5D 150gr 1 110,000
5 Trà Xanh 16D 150gr 1 124,000
6 Dừa Hạt Dưa 10D 150gr 1 102,000
7 Chocolate (Không trứng) 23D 150gr 1 134,000
8 Phô Mai (không trứng) 24D 150gr 1 134,000
9 Thập Cẩm Gà Quay Vi Cá Yến Sào XX 300gr 1 342,000
1,394,000 VNĐ

Combo Bánh Trung thu Givral Sắc Màu 2018

Mã SP: CMG-104

Thông tin chi tiết:

STT TÊN BÁNH MÃ BÁNH TRỌNG LƯỢNG SỐ LƯỢNG ĐƠN GIÁ
1 Trà Xanh 16D 150gr 1 124,000
2 Blueberry Hạt Sen (Không Trứng) 21D 150gr 1 165,000
3 Chocolate (Không Trứng) 23D 150gr 1 134,000
4 Phô Mai (Không Trứng) 24D 150gr 1 134,000
557,000 VNĐ

Combo Bánh Trung Thu Givral Tâm Giao 2018

Mã SP: CMG-105

Thông tin chi tiết:

STT TÊN BÁNH MÃ BÁNH TRỌNG LƯỢNG SỐ LƯỢNG ĐƠN GIÁ
1 Thập Cẩm Gà Quay Vi Cá 2A 250gr 1 212,000
2 Thập Cẩm Gà Quay 8A 250gr 1 174,000
3 Đậu Xanh Sầu Riêng 9A 250gr 1 140,000
4 Dừa Hạt Dưa 10A 250gr 1 141,000
667,000 VNĐ

Combo Bánh Trung Thu Givral Thành Ý 2018

Mã SP: CMG-109

Thông tin chi tiết:

STT TÊN BÁNH MÃ BÁNH TRỌNG LƯỢNG SỐ LƯỢNG ĐƠN GIÁ
1 Thập Cẩm Gà Quay Vi Cá Yến Sào XX 300 gr 1 342,000
2 Thập Cẩm Gà Quay Vi Cá XA 300 gr 1 238,000
3 Đậu Xanh X2 300 gr 1 145,000
4 Hạt Sen X1 300 gr 1 170,000
895,000 VNĐ

Combo Bánh Trung thu Givral Tình Thân 2018

Mã SP: CMG-104

Thông tin chi tiết:

STT TÊN BÁNH MÃ BÁNH TRỌNG LƯỢNG SỐ LƯỢNG ĐƠN GIÁ
1 Blueberry Hạt Sen (Không Trứng) 21D 150gr 1 165,000
2 Raspberry Hạt Sen (Không Trứng) 22D 150gr 1 165,000
3 Chocolate (Không Trứng) 23D 150gr 1 134,000
4 Phô Mai (Không Trứng) 24D 150gr 1 134,000
5 Trà Xanh 16D 150gr 1 124,000
6 Thập Cẩm 3D 150gr 1 111,000
833,000 VNĐ

Combo Bánh Trung Thu Givral Trăng yêu Thương 2018

Mã SP: CMG-110

Thông tin chi tiết:

STT TÊN BÁNH MÃ BÁNH TRỌNG LƯỢNG SỐ LƯỢNG ĐƠN GIÁ
1 Thập Cẩm Gà Quay Vi Cá 2D 150gr 1 170,000
2 Thập Cẩm 3D 150gr 1 111,000
3 Đậu Xanh Sầu Riêng 9D 150gr 1 106,000
4 Dừa Hạt Dưa 10D 150gr 1 102,000
5 Hạt Sen Chay (Không Trứng) 13D 150gr 1 91,000
6 Đậu Đen 20D 150gr 1 98,000
678,000 VNĐ

Lễ Hộp Ánh Kim Tinh Tế

Mã SP: CML- 010

Thiết kế hộp kỳ công với lớp hoa văn in nổi và bóng, cùng với cách gập mở đơn giản và đẹp mắt. Điểm nhấn của lễ hộp là màu cà phê sậm, kết hợp màu vàng ánh kim làm toát lên vẻ đẹp sang trọng và thanh lịch của món quà. Lễ Hộp Ánh Kim Tinh Tế là sự kết hợp hoàn hảo, truyền tải nhiều ý nghĩa và thông điệp tốt đẹp trong ngày tết của tình thân!

480,000 VNĐ

Lễ Hộp Ánh Trăng

Mã SP: CML- 02

170,000 VNĐ

Lễ Hộp Bằng Hữu Chi Giao

Mã SP: CML- 07

720,000 VNĐ

Lễ Hộp Bánh Tô

Mã SP: CML- 08

Từ khóa:
310,000 VNĐ

Lễ Hộp Cao Cấp – 601

Mã SP: CMĐ – 601

2 Bánh Trung Thu Hồng Kông Cao Cấp 2 Trứng 200g (1 Nhân Mặn, 1 Nhân Ngọt)

1 Vỉ Bánh Hồng Kông Nhỏ

1 Vỉ Bánh Trăng Tròn Xoáy

3 Bánh Tô 48g

525,000 VNĐ

Lễ Hộp Cao Cấp – 603

Mã SP: CMĐ – 603

2 Bánh Phú Quý Hợi Con 180g (1 Nhân Mặn, 1 Nhân Ngọt)

1 Vỉ Bánh Trăng Tròn Xoáy

1 Vỉ Bánh Hồng Kông Nhỏ

3 Bánh Tô 48g

504,000 VNĐ

Lễ Hộp Đặc Biệt – 301

Mã SP: CMĐ – 301

3 Bánh Tô 48g

1 Vỉ Bánh Quý Phi Phù Dung

1 Vỉ Bánh Thỏ Con Như Ý

1 Vỉ Bánh Hồng Kông Nhỏ

366,000 VNĐ